header

Gerd från Folkbokföringen ringde

2013.5.19

Min flyttanmälan har inte gått igenom än. Jag skrev min nya adress på Svenska Kyrkan med särskild postudelningsadress "Poste Restante" så jag går till ett postkontor och hämtar mina brev. Gerd undrade lite hur mina veckor såg ut och om det kanske fanns någon adress där jag uppehöll mig minst en gång i veckan, man ska vara skriven där man har sin dygnsvila. Njae sa jag. Jag flyttar runt i Sörmland. Olika adresser hela tiden. Gerd lirkade med att ibland får man skriva sig på sitt kontor. Jag slingrade med att kontoret är i tältet. Hon skulle ta beslut snart och förmodligen blir jag skriven på församlingen där jag hade bostad senast även om det inte är där jag har min dygnsvila. Jag lär mig lite intressanta saker med det här projektet.. :)